Medzinárodné skúšky v brlohárení

V rokoch 2009 a 2010 sme sa zúčastnili Medzinárodných skúšok v brlohárení terrierov, ktoré sa konajú každoročne vo Vinohradoch nad Váhom. Stručne možno tieto skúšky hodnotiť ako: výborné akcie v peknom prostredí, kvalitne zabezpečené jej organizátormi. Naša Terinka získala v roku 2009 ocenenie CACIT. Podrobnejšie sa o týchto akciách môžete dočítať na záložkách.