Našu spomienku venujeme tým, ktorí nás opustili, ale navždy ostanú v našich srdciac:

Kubko - náš odvážny a statočný kocúrisko
Tessa - naša úžasná, múdra a nenahraditeľná - jedinečná Bublina
Cula - naša kamarátka do dažďa