Dago

Dago je nemecký ovčiak na dôchodku. Vzali sme si ho k nám v decembri 2016, aby v našej svorke dožil šťastne a spokojne svoj psí život. Areál kde strážil posledných šesť rokov predali a nikto ho nechcel. Dago je krásny 11 ročný veľký  a mohutný pes akých sa dnes už veľa nevidí. Po tých niekoľkých mesiacoch u nás je z neho výborný strážca a parťák s našimi mačkami i sučkami. Som rada, že je u nás a myslím, že aj on  pretože na ňom vidno, že je spokojny a pobyt v našej svorke evidentne prospieva jeho duchu i telu. Dago nás v roku 2018 vo veku krásnych 13 rokov navždy opustil. Dago bol úžasná psia osobnosť - sebavedomý, dôstojný, vedomý si svojej veľkosti a sily. A tak aj odišiel do psieho neba - pokojne a dôstojne.